ШҮҮХ НҮҮДЭЛЛЭН АЖИЛЛАХ ТАЛААРХ ГАДААД УЛСЫН ТУРШЛАГА

ШҮҮХ НҮҮДЭЛЛЭН АЖИЛЛАХ ТАЛААРХ ГАДААД УЛСЫН ТУРШЛАГА

Удиртгал Удиртгал Удиртгал Удиртгал Удиртгал
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2010 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар баталсан “Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөр”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.1.2 дэх хэсэгт анхан шатны шүүхийн шүүн таслах ажлыг иргэдэд ойртуулах, уналгын болон тусгай зориулалтын авто машинаар хангах, шүүх нүүдэллэн ажиллах талаар дурдсан байна.
Мөн 2012 оны Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3 дахь хэсэгт “Шүүх, шүүгч нь үйл ажиллагаагаа хараат бусаар явуулахад шаардагдах байнгын болон нүүдэллэн ажиллах байр, иргэдийг хүлээн авах болон шүүх хуралдааны танхим, тээвэр, холбоо, мэдээллийн болон тусгай зориулалтын техник хэрэгсэл, тавилга, тоног төхөөрөмж, хамгаалалтаар хангагдсан байх бөгөөд тэдгээрийн стандарт, нөхцлийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл тогтооно” гэж, мөн хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.6 дахь хэсэгт “Анхан шатны шүүх нь шүүн таслах ажиллагааг иргэдэд ойртуулах зорилгоор нүүдэллэн ажиллаж болох бөгөөд ийнхүү ажиллах нийтлэг журмыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл батална” гэж тус тус заасны дагуу Шүүх нүүдэллэн ажиллаж болох нөхцөл, шаардлага, шүүн таслах ажиллагаа явуулах бэлтгэл ажлыг хангахад төрийн байгууллага, албан тушаалтнаас үзүүлэх дэмжлэг, төсөв, зардал болон бусад анхаарал хандуулан ажиллах асуудлуудыг нарийвчлан тодорхойлох зорилгоор Шүүхийн судалгаа мэдээллийн төвөөс гадаадын улсын туршлагыг судлан дараах харьцуулсан судалгааг гүйцэтгэв.
Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г Шүүх нүүдэллэн ажиллах талаарх г адаад улсууды адаад улсууды адаад улсууды адаад улсууды адаад улсууды адаад улсууды адаад улсууды адаад улсууды н туршлага туршлага туршлага туршлага
Олон улсад “Mobile court” болон “Сourt/Juctice on Wheels” хэмээн нэрлэгддэг нүүдлийн шүүхийн тогтолцоог эдүгээ Африкийн ядуу буурай, дотоодын зөрчил, мөргөлдөөн ихтэй орнууд болон Азийн хүн ам олонтой, ядуурлын түвшин өндөртэй улсуудад голдуу ашиглаж байна.
Харин өндөр хөгжилтэй улсуудад нүүдлийн шүүх нь өмнө нь тойргийн шүүх…

Татаж авах (pdf)

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг *-р тэмдэглэсэн