КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Түлхүүр үг: Компанийн эрх зүй, сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, зонхилох хувьцаа эзэмшигч, жижиг хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх захирал, нэгдмэл сонирхолтой этгээд, эрх бүхий этгээдийн үүрэг, өөртэйгөө хийх хэлцэл, таннелинг, дотоод мэдээллийг ашиглаж арилжаанд орох. Товч агуулга: Компанийн эрх зүйн сонирхлын зөрчил бүхий …